شرایط خرید اقساطی

طرح فروش اقساطی کالا با هدف تسهیل خرید برای مشتریان راه اندازی شده است . برای طلاعات بیشتر به ادامه مطالب مراجعه کنید .

برای استفاده از طرح فروش اقساطی :

پس از ثبت نام در سایت باید فرم موجود در این صفحه را برای اطلاع از مدارک مورد نیاز جهت مراجعه به بانک دانلود کنید

گام 1 :

درصورت انتخاب گزینه خرید اقساطی پس از دریافت فاکتور شماره فاکتور را یادداشت کنید و فرم زیر را دانلود کنید و به همراه مشخصات در آن بنویسید .

دانلود فرم

گام 2 :

مدارک جهت ثبت سفارش خرید اقساطی کالا :

مدارک متقاضی :

1- کپی کارت ملی و شناسنامه و کارت ملی از تمام صفحات ( 2 سری )

2- پرینت 6 ماهه از حساب جاری ( چک ) به همراه مهر بانک

3- پرینت 3 ماهه از حساب واریز حقوق به همراه مهر بانک ( جهت حقوق بگیران )

4- برگه فرم ثنا ( با مراجعه به دفاتر الکترونیکی قضایی این برگه اخذ شود )

5- نامه کسر حقوق

6- مدارک شغلی شامل :

کارمند یا بازنشسته : آخرین فیش حقوق + حکم کارگزینی

کاسب : جواز کسب + اجاره نامه یا سند محل کسب

سایر مشاغل : نامه از محل کار + دفترچه بیمه + سابقه بیمه

8- افتتاح حساب

9- سند یا اجاره نامه محل سکونت

10- اسناد مثبت دال بر تمکن مالی

(اخذ یک فقره چک از متقاضی الزامی است)

مدارک ضامن :

1- کپی کارت ملی و شناسنامه و کارت ملی از تمام صفحات ( 2 سری )

2- پرینت 6 ماهه از حساب جاری ( چک ) به همراه مهر بانک

3- پرینت 3 ماهه از حساب واریز حقوق به همراه مهر بانک ( جهت حقوق بگیران )

4- برگه فرم ثنا ( با مراجعه به دفاتر الکترونیکی قضایی این برگه اخذ شود )

5- چک

6- مدارک شغلی شامل :

کارمند یا بازنشسته : آخرین فیش حقوق + حکم کارگزینی

کاسب : جواز کسب + اجاره نامه یا سند محل کسب

7- نامه کسر حقوق

8- سند یا اجاره نامه محل سکونت