اگر تولید کننده ، واردکنده مجاز و فروشنده کالا، ماشین آلات صنعتی، معدنی، راهسازی، حمل و نقل، کشاورزی، مسکن، زمین کشاورزی دارای سند و چاه آب و پروانه هستید فروش آن را به ما بسپارید، ما با قیمت توافقی معاملات را برای شما انجام می‌دهیم و یا در صورت امکان آن را نقدا خریداری می‌کنیم.

کلیه خرید و فروش‌ها فقط با فاکتور و سند رسمی و قانونی قابل انجام می‌باشد.

لطفا شماره های ما را ذخیره نمایید و در اولین فرصت جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.